Mang theo không gian đi tu hành (End)

Mang theo không gian đi tu hành

Tác giả: Thất Dạ Vong Tình

Thể loại: điền văn, tùy thân không gian, sinh tử văn, tu hành

Độ dài: 152 chương

(nhưng vì nhầm lẫn khi chia chương edit nên chắc còn khoảng 149 chương >.<)

Editor: Kusami

Beta-er: irisbui1609

Bản dịch được thực hiện vì sở thích cá nhân nên xin đừng mang đi nơi khác nhé!

Được edit nối tiếp từ nhà Hắc Tinh Linh, theo link này

….

30 ~*~ 31 ~*~ 32 ~*~33 ~*~ 34 ~*~ 35 ~*~ 36 ~*~ 37 ~*~ 38 ~*~ 39 ~*~ 40

41 ~*~ 42 ~*~ 43 ~*~ 44 ~*~ 45 ~*~ 46 ~*~ 47 ~*~ 48 ~*~ 49 ~*~ 50

51 ~*~ 52 ~*~ 53 ~*~ 54 ~*~ 55 ~*~ 56 ~*~ 57 ~*~ 58 ~*~ 59 ~*~ 60

61 ~*~ 62 ~*~ 63 ~*~ 64 ~*~ 65 ~*~ 66 ~*~ 67 ~*~ 68 ~*~ 69 ~*~ 70

71 ~*~ 72 ~*~ 73 ~*~ 74 ~*~ 75 ~*~ 76 ~*~ 77 ~*~ 78 ~*~ 79 ~*~ 80

81 ~*~ 82 ~*~ 83 ~*~ 84 ~*~ 85 ~*~ 86 ~*~ 87 ~*~ 88 ~*~ 89 ~*~ 90

91 ~*~ 92 ~*~ 93 ~*~ 94 ~*~ 95 ~*~ 96 ~*~ 97 ~*~ 98 ~*~ 99 ~*~ 100

101 ~*~ 102 ~*~ 103 ~*~ 104 ~*~ 105 ~*~ 106 ~*~ 107 ~*~ 108 ~*~ 109 ~*~ 110

111 ~*~ 112 ~*~ 113 ~*~ 114 ~*~ 115 ~*~ 116 ~*~ 117 ~*~ 118 ~*~ 119 ~*~ 120

121 ~*~ 122 ~*~ 123 ~*~ 124 ~*~ 125 ~*~ 126 ~*~ 127 ~*~ 128 ~*~ 129 ~*~ 130

131 ~*~ 132 ~*~ 133 ~*~ 134 ~*~ 135 ~*~ 136 ~*~ 137 ~*~ 138 ~*~ 139 ~*~ 140

141 ~*~ 142 ~*~ 143 ~*~ 144 ~*~ 145 ~*~ 146 ~*~ 147 ~*~ 148 ~*~ 149

(31.12.2014-21/02.2016)

End

Word

Mang theo không gian đi tu hành_Kim liên thiên

Tác giả: Thất Dạ Vong Tình

Thể loại: điền văn, tùy thân không gian, sinh tử văn, tu hành

Độ dài: 103 chương

Editor: Kusami

Beta-er: irisbui1609

Bản dịch được thực hiện vì sở thích cá nhân nên xin đừng mang đi nơi khác nhé!

***

Lời mở đầu

2 ~*~ 3 ~*~ 4 ~*~ 5 ~*~ 6 ~*~ 7 ~*~ 8 ~*~ 9 ~*~ 10

11 ~*~ 12 ~*~ 13 ~*~ 14 ~*~ 15 ~*~ 16 ~*~ 17 ~*~ 18 ~*~ 19 ~*~20

21 ~*~ 22 ~*~ 23 ~*~ 24 ~*~25 ~*~26 ~*~ 27 ~*~ 28 ~*~ 29 ~*~ 30

31 ~*~ 32 ~*~ 33 ~*~ 34 ~*~ 35 ~*~ 36 ~*~ 37 ~*~ 38 ~*~ 39 ~*~ 40

41 ~*~ 42 ~*~ 43 ~*~ 44 ~*~ 45 ~*~ 46 ~*~ 47 ~*~ 48 ~*~ 49 ~*~ 50

51 ~*~ 52 ~*~ 53 ~*~ 54 ~*~ 55 ~*~ 56 ~*~ 57 ~*~ 58 ~*~ 59 ~*~ 60

61 ~*~ 62 ~*~ 63 ~*~ 64 ~*~ 65 ~*~ 66 ~*~ 67 ~*~ 68 ~*~ 69 ~*~ 70

71 ~*~ 72 ~*~ 73 ~*~ 74 ~*~ 75 ~*~ 76 ~*~ 77 ~*~ 78 ~*~ 79 ~*~ 80

81 ~*~ 82 ~*~ 83 ~*~ 84 ~*~ 85 ~*~ 86 ~*~ 87 ~*~ 88 ~*~89 ~*~ 90

91 ~*~ 92 ~*~ 93 ~*~ 94 ~*~ 95 ~*~ 96 ~*~ 97 ~*~ 98 ~*~ 99 ~*~ 100

101 ~*~ 102 ~*~ 103

(08/03/2016-24/08/2016)

End

Advertisements

98 thoughts on “Mang theo không gian đi tu hành (End)

  1. Chào nàng yêu dấu! Mình thấy dự án thiên thu chắc cũng 1/2 rồi nhỉ? vậy bạn có thể nào dự tính sẽ đi tiếp theo cho trọn vẹn với gia đình thước nhạc ko? Vì bộ cuối cùng ko đc xem cảm thấy thật thiếu thấy thật tiếc nuối vì bạn và các reader khác cũng đã cùng đến đc bộ 3 rồi….hi vọng bạn sẽ có một dự định trong tương lai gần nhé! Chúc nàng giáng sinh vui vẻ nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s