Thiên Thu

THIÊN THU

Tên gốc: 千秋

Tạm dịch: Ngàn đời

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Editor: Thiếu Quân

Beta: Kusami

Couple: Yến Vô Sư x Thẩm Kiều

Thuộc tính: bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụ

Thể loại: cổ trang, giang hồ (hơi huyền huyễn), HE

Mục lục

Văn án

1 ~o~ 2 ~o~ 3 ~o~ 4 ~o~ 5 ~o~ 6 ~o~ 7 ~o~ 8 ~o~ 9 ~o~ 10

11 ~o~ 12 ~o~ 13 ~o~ 14 ~o~ 15 ~o~ 16 ~o~ 17 ~o~ 18 ~o~ 19 ~o~ 20

21 ~o~ 22 ~o~ 23 ~o~ 24 ~o~ 25 ~o~ 26 ~o~ 27 ~o~ 28 ~o~ 29 ~o~ 30

31 ~o~ 32 ~o~ 33 ~o~ 34 ~o~ 35 ~o~ 36 ~o~ 37 ~o~ 38 ~o~ 39 ~o~ 40

41 ~o~ 42 ~o~ 43 ~o~ 44 ~o~ 45 ~o~ 46 ~o~ 47 ~o~ 48 ~o~ 49 ~o~ 50

51 ~o~ 52 ~o~ 53 ~o~ 54 ~o~ 55 ~o~ 56 ~o~ 57 ~o~ 58 ~o~ 59 ~o~ 60

61 ~o~62 ~o~63 ~o~64 ~o~65 ~o~66 ~o~67 ~o~68 ~o~69 ~o~70

71 ~o~72 ~o~73 ~o~74 ~o~75 ~o~76 ~o~77 ~o~78 ~o~79 ~o~80

81 ~o~82 ~o~83 ~o~84 ~o~85 ~o~86 ~o~87 ~o~88 ~o~89 ~o~90

91 ~o~92 ~o~93 ~o~94 ~o~95 ~o~96 ~o~97 ~o~98 ~o~99 ~o~100

101 ~o~102 ~o~103 ~o~104 ~o~105 ~o~106 ~o~107 ~o~108 ~o~109 ~o~110

111 ~o~112 ~o~113 ~o~114 ~o~115 ~o~116 ~o~117 ~o~118 ~o~119 ~o~120

121 ~o~122 ~o~123 ~o~124 ~o~125 ~o~126 ~o~127 ~o~128

Phiên ngoại

Toàn văn hoàn

2018/03/24

Kusami: Đôi lời nhắn nhủ

Đây là truyện mà Thiếu Quân rất rất thích, không muốn mang nó đem đi đâu ngoài nơi này. Mong mọi người lưu ý giúp cho nhé!

Trường hợp bị mang đi nơi khác, bọn ta xin phép được block truyện, mong mọi người thông cảm! *cúi đầu*

Advertisements